آنالایزر نقطه شبنم اسیدی

 • آنالایزر نقطه شبنم Nernst N2035A ACID

  آنالایزر نقطه شبنم Nernst N2035A ACID

  اندازه گیری پروب اختصاصی: یک آنالایزر می تواند به طور همزمان میزان اکسیژن، نقطه شبنم آب، میزان رطوبت و نقطه شبنم اسید را اندازه گیری کند.

  محدوده اندازه گیری:

  مقدار نقطه شبنم اسیدی 0°C ~ 200°C

  1ppm تا 100% محتوای اکسیژن

  0-100٪ بخار آب

  مقدار نقطه شبنم 50- تا 100 درجه سانتیگراد

  محتوای آب (گرم بر کیلوگرم).