آنالیز بخار آب

  • آنالایزر بخار آب Nernst N2035

    آنالایزر بخار آب Nernst N2035

    آنالایزر بخار آب دو کاناله: یک آنالایزر می تواند دو کانال اکسیژن یا بخار آب/رطوبت آب با دمای بالا را به طور همزمان اندازه گیری کند.

    محدوده اندازه گیری: 1ppm تا 100% محتوای اکسیژن، 0 تا 100% بخار آب، -50 درجه سانتیگراد تا 100 درجه سانتیگراد مقدار نقطه شبنم، و محتوای آب (g/kg).